Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Välkommen!

»Dianovas ändamål är baserat på övertygelsen att med rätt hjälp är varje person kapabel, att inom sig själv, hitta de verktyg som är nödvändiga för personlig utveckling och social integration.«

Dianova i Sverige startade sin verksamhet 1997 för att erbjuda behandling till människor med beroendeproblematik. Vi ingår i Dianova International och deras nätverk som är etablerat i 11 länder inom Europa och i Syd- och Nordamerika. Nätverket består av icke vinstdrivande organisationer som erbjuder förebyggande insatser och behandling för missbruks/beroendeproblematik, sociala program samt utbildning. Vi har ett bra samarbete med de länder där Dianova verkar.

Mönstret för missbruk och beroende har förändrats genom åren och är i dag ett problem som är integrerat i alla delar av samhället.

Dianova erbjuder en behandling som är anpassad till de behov som de människor har, som söker hjälp hos oss. Samtidigt har vi noterat att den ekonomiska krisen har påverkat den tredje sektorn så därför vill vi utveckla nya projekt och specialisera oss mer när det gäller behandlingsdelen. Fler människor har blivit marginaliserade och vårt mål är att fortsätta erbjuda hjälp till dem som behöver det.

Nyheter

Sök

Följ oss!

  

Logga in

 

Dianova Sverige i samarbete med MFC Group

Webbdesign av MFC Group